Adatkezelési tájékoztató

A weboldal látogatói részére

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza Murai Antal egyéni vállalkozó üzemeltető által működtetett kizartammagam.hu weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A kizartammagam.hu weboldal használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit. Ezen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a kizartammagam.hu címen.

 

 

Adatkezelő személye

 

Név: Murai Antal EV

Nyilvántartási szám: 56067743

Adószám: 57437589-1-43

Statisztikai számjel: 57437589-8020-231-01

Székhely: Magyarország, 1222 Budapest, Huszár utca 17.

 

A kizartammagam.hu használatával, szolgáltatásaival összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az üzemeltető az adatkezelő. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető ismerheti meg.

 

 

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

 

A kizartammagam.hu böngészése és az onnan történő letöltés, regisztráció vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges.
A “Kapcsolatfelvételi űrlap” használata során megadott adatainak kezeléséhez a kitöltő hozzájárulását adja.

Az üzemeltető a szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít esetenként bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó személyes adatokat. A személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a felhasználó kérheti regisztrációja, és/vagy adatai törlését.

 

 

Honlap-látogatottsági adatok kezelése

 

A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A honlap látogatottsági adatainak elemzését a Google Analytics segítségével végezzük el, mely minden tekintetben megfelel a jelenleg hatályban lévő adatvédelmi (GDPR) rendeletnek.

 

 

“Cookie”-k elhelyezése, célja

 

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kis méretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Mivel az oldal üzemeltetése során a Google szolgáltatásai is igénybe vannak véve, ezért a Google is elhelyezhet a látogató eszközén ilyen adat adatfájlt. A Google adatvédelmi tájékoztatójának linkje:

https://www.google.com/intl/hu/+/policy/

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

– beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
– a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

 

Az adatkezelés célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, ezzel kapcsolatos értesítések, felmerült működési problémák elhárítása, felmerült viták rendezése, pontosabb tanács és árajánlat nyújtása, közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

 

 

 

Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

 

Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában, csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban, az üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

A szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli. Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

 

 

Jogok gyakorlása, jogorvoslat, felvilágosítás

 

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni a kizartammagam@gmail.com Adatvédelmi nyilatkozat a weboldal látogatói részére.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Murai Antal egyéni vállalkozó által működtetett, kizartammagam.hu domain néven weboldal és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A kizartammagam.hu weboldal használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit. Ezen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a kizartammagam.hu oldalain.

 

 

Jogok gyakorlása, jogorvoslat, felvilágosítás

 

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az kizartammagam@gmail.com e-mail címen.

Az adatvédelem és az információszabadság terén az esetleges jogsértések esetében az alábbi hatóság jár el a jövőben:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

 

 

Tárhelyszolgáltató:

 

Websupport Magyarország Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
info@mhosting.hu
+36 1 700 2323